Hvem var Jesus?

Mange har spekulert i hvem Jesus var. Den vitenskapelige forskningen er enig i at Jesus virkelig var en historisk person. Men derfra er meningene delte.

Vi tror at for å forstå hvem Jesus var, må man være åpen for at Gud finnes og at Gud sendte Jesus, som sann Gud og sant menneske, for å gjenopprette forholdet mellom menneskene og Gud. Bare ved at Gud tok menneskenes skyld på seg, og gikk i døden med all denne skylden, kunne våre synder utslettes. Slik kan vi bli regnet rettferdige og få se Gud, selv om vi egentlig ikke er verdige til det som syndige vesener. Bare løsningen der Gud selv tar initiativ til å gjøre det som er umulig for et menneske, kunne gjenopprette menneskenes syndefall.

På et tidspunkt spurte Jesus sine disipler om hvem de mente Han var. Simon Peter trådte da frem blant disiplene, og bekjente sin tro på Jesus som Guds Sønn:

«Da svarte Simon Peter: Du er Messias, den levende Guds Sønn.
Jesus tok til orde og sa: Salig er du, Simon, sønn av Jona.
For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far
i himmelen.»
(Matt 16:13-17)

«Messias» er et hebraisk begrep som kommer fra Det gamle testamentet. Det betyr «den salvede». På gresk uttales dette «khristos» (Kristus). Derfor heter Jesus; Jesus Kristus. Vi er Kristne fordi vi tror Jesus er den salvede («khristos») som Gud har sendt.

Når vi kjenner opphavet til navnet Kristus, kunne vi også sagt Jesus Messias, som er det hebraiske uttrykket for «den salvede».

Som Peter forstod er Jesus altså den salvede; Guds Sønn. Det bekreftet Jesus ved å si at dette ikke var en åpenbaring eller en erkjennelse som Simon Peter hadde funnet på selv, men som Gud Faderen i himmelen hadde latt Peter forstå.