Hvordan bli frelst?

Menneskene har til alle tider spurt seg hva som kommer etter livet, og hvordan man kommer bort fra sykdom, nød, alderdom, skyld og skam. Er det håp for å se slektninger igjen? Er det noe håp for å bli tilgitt for sine ugjerninger? Kommer man til et godt sted eller til et vondt og trist sted?

De mange religioner har mange svar. De fleste religiøse systemer spør hva mennesket må gjøre for å tilfredsstille Gud eller naturen. De spør etter hvordan mennesket kan «klatre» til en bedre posisjon eller hvordan mennesket kan gjøre seg «verdig» for etterlivet.

I kristen tro er det annerledes. Her er ikke spørsmålet hva mennesket kan gjøre for Gud, men hva Gud har gjort for menneskene. I kristen tro har Gud selv tatt seg av alle de hindringer som står i veien for at vi gjenforenes med vår skaper og våre søsken.

Alt det vi behøver å gjøre er å bøye våre kloke hoder, og akseptere Jesus som vår frelser. Hver den som tror på Jesus skal bli frelst.

Røveren på korset ved siden av Jesus sa bare noen få ord, og fikk vitnesbyrd om at han var blitt frelst ved sin tro på Jesus. Han sa: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!». Dette var nok. Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i Paradis» (Luk 23:42-43).

Om du vil ta imot Jesus som din frelser, kan du be denne bønnen sammen med oss, høyt eller i stillhet:

«Kjære Jesus,

Jeg ønsker å bli frelst og få tilgivelse for mine synder. Jeg
ønsker å bli fri fra synden slik at jeg blir Guds barn og får
del i det evige liv ved troen på deg.

Takk for at du døde og stod opp igjen for alle menneskers
skyld. Du bar våre synder på korset og tok all vår urett med
deg i døden. Jeg tror at du seiret over synden og dødsriket,
og at du stod opp igjen til liv på den tredje dag.

Jeg inviterer Den hellige ånd inn i mitt hjerte nå, slik at jeg
kan bli født på ny og bli en ny skapning i Ånden.
Gjennom at jeg har bekjent min tro og invitert deg inn i
mitt liv, kan jeg vite at jeg er frelst og har evig liv. Akkurat
som røveren da han bekjente sin tro på deg, Jesus.

I mitt liv vil jeg forsøke å vende meg bort fra det som er
av synd, og jeg vil forsøke å vise andre mennesker veien til
deg. Når jeg faller i ord og handlinger, kan jeg hvile i troen
på at du alltid tar imot meg.

Takk og amen!»

Om du ikke allerede deltar i en kristen menighet der du bor, oppfordres du til å oppsøke en lokal menighet. Der vil du kunne få muligheten til å stifte nye bekjentskaper, ta del i menighetslivet og vokse i troen sammen med andre likesinnede.

Mange menigheter døper nyomvendte personer med vann, hvis man ikke er døpt fra før. Det har kristne gjort siden Jesu tid. Andre menigheter gjør det ikke, og nøyer seg med bekjennelsen av tro på Jesus som Gud og frelser.

Vanndåpen er ikke en avleggelse av kroppens urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud, sier Bibelen (1. Pet 3:21).

  • De som er frelst får lov til å komme inn i Gudsrikets tid, og de kommende tidsaldre i evigheten som følger deretter.