Foredrag

Vi holder foredrag om:

  • Gudsriket
  • Jesus: Lidende tjener, konge eller begge deler?
  • Kristendommens jødiske røtter
  • Hva sier Bibelen om fremtiden?
  • Tusenårsrikets plass i frelseshistorien: Amillennialisme, premillennialisme eller postmillennialisme?

Ta kontakt med oss dersom du ønsker foredrag eller innlegg innenfor noen av disse temaene.