Hva er Guds rike?

Guds rike er midt i blant oss, på innsiden av hvert menneske som tror på Gud (Luk 17:21). Kristne troende venter på at Gudsriket skal få sin ytre manifestasjon i verden. Det vil skje i fremtiden, slik Bibelen har lovet oss.

Guds rike har alltid vært og vil alltid være. Gjennom historien har Guds rike hatt ulike faser.

Den første fasen av Gudsrikets tilstedeværelse på jord, var tiden med Edens hage. Etter at skapelsen var fullført var alt godt. Det var intet ondt i verden. Forferdelige ting som død, sult og lidelse fantes ikke. Dette endret seg, som vi kjenner til, når de første menneskene falt i synd. Ettersom menneskene ikke lenger var rettferdige, måtte den fortrolige relasjonen med Gud opphøre. Jorden ble forbannet og Edens hage ble trukket tilbake. Store engler voktet inngangen, slik at Adam og Eva ikke kunne gå tilbake. Med synden og forbannelsen av verden kom også døden. Vi ser kanskje på døden først og fremst som noe ondt, men døden er også nødvendig for at menneskene ikke skulle forbli avskåret fra relasjonen med Gud for alltid.

Heldigvis ønsker Gud oss vel. Ja, så høyt elsker Gud menneskene Han har skapt, at Han ga sitt liv for oss gjennom Jesus: Som sann Gud og sant menneske, døde Jesus på korset og stod opp igjen ved Guds kraft på den tredje dag for vår skyld. Hver den som tror på det Jesus gjorde for oss, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv, sier Bibelen (Joh 3:16).

Jesus bærer Gudsriket på sine skuldre. Det er Bibelens måte å si at det lovede Gudsriket på jorden kommer med Jesus. Bibelen forteller oss jo også nettopp at da Jesus kom til verden for å sone verdens synder, var Guds rike «kommet nær» (Mark 1:15).

En dag skal Guds rike slå ut i full blomst på jorden. Når en gang «hedningefolkenes tider» (Luk 21:24) er forbi, vil det komme en ny tidsalder hvor himmel og jord gjenforenes. Det som i dag er skjult, skal bli synlig åpenbart (Luk 17:24).

Denne tidsalderen kjenner mange ved navnet «Gudsriket» eller «tusenårsriket».

Det som særlig kjennetegner denne tidsalderen er at sykdom, krig, sult og lidelse vil opphøre. Jesus vil komme til å styre verden som rettferdig konge. I denne tiden skal Guds tilstedeværelse i verden igjen bli synlig med det blotte øye. Det vil bli en lang periode med fred og velstand for verdens folk og nasjoner som får komme inn i denne tidsperioden. All ondskap vil være fordrevet bort.

Etter at denne messianske tidsalderen er forbi, får vi en ny skapelse som ikke har blitt rørt av noe ondt. Da får vi en ny himmel og en ny jord, slik som Johannes Åpenbaring beskriver (Åp 21:1). På denne tiden går verden inn i evighetens tidsaldre, og alt det midlertidige er forbi.

  • Likte du denne teksten? Da vil du helst sikkert også like boken Gudsriket og veien til hvilen.
  • Er du usikker på om du kommer med i Gudsrikets tid? For å leve i fellesskap med Gud må våre synder være tilgitt. Vi må tilskrives Jesu død og oppstandelse, gjennom troen på Ham. Jesus oppstod i hellighet ved Guds kraft fordi det fantes ikke synd hos ham. Dødsrikets porter kunne ikke holde på ham. Du kan også få lov å ta del i Jesu rettferdighet ved å be en frelsesbønn. I troen får vi lov til å bli ett med Jesus.